menu
menu Charakterystyka

Artykuł archiwalny

drukuj

2004-02-13 08:59:26

Gmina CzarniaCharakterystyka Gminy Gmina Czarnia położona jest w północno-zachodniej części powiatu ostrołęckiego w woj.mazowieckim.W granicach administracyjnych gminy znajduje się 9 wsi sołeckich : 1. Bandysie 2. Brzozowy Kąt 3. Cupel 4. Cyk 5. Czarnia 6. Długie 7. Michałowo 8. Rutkowo 9. Surowe Jednostki organizacyjne gminy to: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni. 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni. 3. Publiczne Gimnazjum w Czarni. 4. Szkoła podstawowa w Czarni . 5. Szkoła Podstawowa w Surowem. 6. Szkoła Podstawowa w Bandysiach W miejscowości gminnej Czarnia znajduje się także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Gmina Czarnia jest najmniejszą gminą w śród gmin kurpiowskich. Zajmuje powierzchnię 9253 ha , w tym lasy zajmują 3625 ha. Liczba mieszkańców gminy wynosi około 3000. W miejscowości Czarnia znajduje się neogotycki kościół. Przed kościołem stoi odlany w brązie pomnik Zenona Żebrowskiego , misjonarza Polski i Japonii , współpracownika ojca Maksymiliana Kolbego. Pomnik ten ufundowany przez społeczeństwo kurpiowszczyzny odsłonięty został 19 września 1998 roku w 100 – lecie urodzin brata „Zeno”. Teren gminy Czarnia znajduje się na obszarze wyróżniającym się znaczną naturalnością środowiska i krajobrazu. Przez gminę przepływa rzeka Omulew jedna z niewielu rzek w Polsce , która płynie malowniczymi meandrami nieskażonymi przez cywilizację. Znajdują się dwa rezerwaty przyrody : Czarnia i Surowe .Rezerwat Czarnia obejmuje 142 ha terenów leśnych o zadrzewieniu iglastym i częściowo mieszanym z przewagą sosny. Występuje w nim starodrzew sosnowo-świerkowy , w którym zachowały się 300 letnie sosny – barcie .W rezerwacie żyją łosie , jelenie , dziki , sarny , zające , lisy , i duża różnorodność ptactwa .Występują tu obficie jagody , grzyby , oraz kilkadziesiąt gatunków ziół .W rezerwacie wytyczony jest szlak turystyczny „ Barci Kurpiowskich „ . Występujące na terenie gminy gleby to gleby piaszczyste charakteryzujące się dużą przepuszczalnością o niskiej przydatności rolniczej .Gleby klasy IV stanowią 9,7% całości użytków rolnych , klasy V – 39,1 % , klasy , VI – 51,2 %.. Zajęcia mieszkańców to w przeważającym stopniu praca na roli .Wiodącą produkcją rolną jest produkcja mleka . Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych oraz innych przedsięwzięć , które ujemnie oddziaływałyby na środowisko . Na terenie gminy działają autentyczni twórcy sztuki kurpiowskiej i rękodzieła ludowego. Wyrabiają kierce , kwiaty z bibuły , wycinanki , pisanki itp. W Czarni ma siedzibę Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „ Carniacy „.Zespół ten tańczy wszystkie tańce kurpiowskie oraz wystawia widowiska : „ Na łowy „ , „Szopka Kurpiowska „ , „ Chodzenie z Gwiazdą „ , „ Wesele Kurpiowskie „ i wiele innych . Rozwija się agroturyzm , a wczasowicze chwalą sobie gościnność , ciszę i spokój. Obecnie działają następujące gospodarstwa agroturystyczne : - Samsel Dorota tel. (029) 772-70-87 , miejscowość Czarnia 72 - Olender Halina tel. (029) 772-75-25 , miejscowość Surowe 40 - Piórkowska Krystyna tel. (029) 772-75-73 , miejscowość Surowe 20 - Kłoskowska Teresa tel. 0602427397 , miejscowość Długie 17 - Zadrożna Zofia , tel. (029) 772-70-68 , miejscowość Bandysie 1

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Pyśk
Zredagował(a):
Data powstania: 13.02.2004 08:59
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2008 14:36
Liczba wyświetleń: 2707

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu