menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
11.05.2021 14:19:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
11.05.2021 12:02:03 Monika Rydel Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
11.05.2021 10:31:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.
11.05.2021 10:29:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.
11.05.2021 09:55:16 Monika Rydel Dodany załącznik Wyjaśnienie treści SWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
11.05.2021 09:30:09 Monika Rydel Dodany załącznik Zmiana SWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
11.05.2021 09:29:51 Monika Rydel Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
10.05.2021 14:49:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.
10.05.2021 13:47:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.
10.05.2021 09:23:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik oświadczenie o zdolności do czynności prawnych do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.05.2021 09:23:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik oświadczenie o stanie zdrowia do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.05.2021 09:23:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik oświadczenie o niekaralności do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.05.2021 09:22:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik kwestionariusz osobowy do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.05.2021 09:22:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.05.2021 08:27:04 Monika Rydel Dodany załącznik Protokół komisji z II posiedzenia do artykułu OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych
10.05.2021 08:26:48 Monika Rydel Dodany załącznik Protokół komisji z I posiedzenia do artykułu OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych
07.05.2021 13:12:24 Monika Rydel Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
07.05.2021 12:20:24 Monika Rydel Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych do artykułu Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 netto
07.05.2021 12:20:09 Monika Rydel Usunięto artykuł Zarządzenie Wójta w sprawie zmian do Regulaminu zamówień publicznych z kategorii Zamówienia publiczne
07.05.2021 12:20:03 Monika Rydel Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych z artykułu
07.05.2021 12:19:34 Monika Rydel Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych z artykułu
07.05.2021 12:19:27 Monika Rydel Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych do artykułu
07.05.2021 12:19:27 Monika Rydel Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych do artykułu
07.05.2021 12:18:26 Monika Rydel Dodany nowy artykuł
07.05.2021 11:01:59 Monika Rydel Dodany załącznik Informacja o kwocie do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
07.05.2021 09:35:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł PESEL DLA CUDZOZIEMCA
06.05.2021 09:32:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zgromadzenia
05.05.2021 15:02:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA
05.05.2021 14:46:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
05.05.2021 12:16:26 Monika Rydel Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem na terenie gminy Czarnia"
05.05.2021 10:34:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
05.05.2021 10:30:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o czwartym konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
05.05.2021 10:27:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o czwartym konkursie na stanowisko Organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
04.05.2021 14:35:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Czwarte ogłoszenie o konkursie na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej
30.04.2021 13:10:03 Monika Rydel Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
30.04.2021 09:37:27 Monika Rydel Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
29.04.2021 14:46:06 Monika Rydel Dodany załącznik Wzór umowy po zmianie do artykułu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. Czarnia
28.04.2021 15:05:28 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik z artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:05:25 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik z artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:05:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik CEEB do artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:05:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik do artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:05:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik do artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:04:50 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:04:28 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 15:03:53 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
28.04.2021 14:43:17 Monika Rydel Dodany załącznik Zał. 7 wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
28.04.2021 13:02:57 Monika Rydel Dodany załącznik Specyfikacja Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
28.04.2021 12:55:43 Monika Rydel Usunięty załącznik Specyfikacja Warunków Zamówienia z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
28.04.2021 12:55:36 Monika Rydel Dodany załącznik Zał. 10 rysunki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
28.04.2021 12:54:15 Monika Rydel Dodany załącznik Zał. 9b. opinia geotechniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu ""Budowa wodociągu z przyłączeniami w msc.Czarnia. Brzozowy Kąt gm.Czarnia
menu