menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Redaktor Zmiana
06.12.2016 12:32:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
01.12.2016 13:27:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI.III.747.4.29.2016.ES z 17 listopada 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 17 listopada 2016
01.12.2016 11:40:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 17 listopada 2016
01.12.2016 11:37:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
01.12.2016 11:25:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016 PKD.6733.20.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
01.12.2016 11:25:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
25.11.2016 09:32:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/81/16 rady Gminy Czarnia z dnia 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:31:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nrXII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pisemne zobowiązanie podmiotu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświ. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:28:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:28:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:26:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:26:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
23.11.2016 10:37:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Spis stanu stada do wydruku do artykułu Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 08:25:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 PKD.6733.19.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe
23.11.2016 08:23:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe
23.11.2016 08:21:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 PKD.6733.18.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:20:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:06:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:05:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:01:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik spis stanu stada zwierząt gospodarskich do artykułu Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:53:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:52:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:29:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:37 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Kwestionariusz z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:27 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych do kategorii AKTUALNOŚCI został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
22.11.2016 14:43:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
22.11.2016 12:52:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:52:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:47:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 12:46:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 14.11.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
18.11.2016 14:34:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:31:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:26:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 18 listopada 2016 PKD.6220.04.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
18.11.2016 14:26:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
15.11.2016 08:52:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.11.2016 08:50:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.11.2016 12:35:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego z 26 października 2016 GBN.6820.7.2016 do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
08.11.2016 12:33:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
07.11.2016 10:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie
03.11.2016 13:54:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI.III.747.4.24.2016.ES z 28 paździenika 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
03.11.2016 13:52:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik bwieszczenie Wojewody mazowieckiego WI-III.747.4.24.2016.ES z artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
menu