menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Redaktor Zmiana
01.07.2016 07:17:40 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.06.2016 11:42:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
27.06.2016 10:59:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016 PKD.6733.14.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016
27.06.2016 10:58:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016
24.06.2016 14:05:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.06.2016 PKD.6733.14.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.06.2016
24.06.2016 13:57:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
24.06.2016 13:56:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
21.06.2016 15:11:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
21.06.2016 13:28:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:27:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:24:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:18:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/90/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:16:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:09:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie: udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:06:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
17.06.2016 09:09:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalinymi
17.06.2016 09:05:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalinymi
17.06.2016 08:57:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:51:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwał Nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Uchwał Nr XII/82/16 rady Gminy czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:47:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwał Nr XII/82/16 rady Gminy czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:45:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała NrXII/81/16 Rady Gminy Czarnia z 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpodów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.06.2016 08:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do artykułu Uchwała NrXII/81/16 Rady Gminy Czarnia z 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpodów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.06.2016 08:41:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała NrXII/81/16 Rady Gminy Czarnia z 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpodów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.06.2016 08:38:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia do artykułu Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Czarni z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Czarnia
17.06.2016 08:37:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Czarni z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Czarnia
17.06.2016 08:28:29 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.06.2016 08:27:56 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.06.2016 08:27:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nre XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
17.06.2016 08:26:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.06.2016 08:24:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r.
17.06.2016 08:22:59 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za ghospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.06.2016 08:22:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
17.06.2016 08:21:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchgwała Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.06.2016 08:21:06 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.06.2016 08:18:56 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii Akty prawne został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Czarnia.
17.06.2016 08:17:23 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kategorii 2016 został przeniesiony artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r
15.06.2016 12:31:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:30:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:29:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Danuta Lenda - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:28:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:27:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Lenda - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:26:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:26:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:25:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:24:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Stanisłąw Brysiewski - Radny z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:24:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisłąw Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:24:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:23:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:22:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
15.06.2016 12:21:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
menu