menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Redaktor Zmiana
03.06.2015 11:18:05 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:17:54 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:17:40 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:17:16 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:17:05 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:16:20 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:15:56 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:15:34 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:15:10 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:14:29 Stanisław Ścibek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
28.05.2015 12:42:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2014 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
28.05.2015 12:38:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
26.05.2015 08:01:20 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
20.05.2015 13:01:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
15.05.2015 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
07.05.2015 15:24:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wybory do Izby Rolniczej
07.05.2015 15:22:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wybory do Izby Rolniczej
07.05.2015 15:21:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Izby Rolniczej
07.05.2015 14:45:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia do artykułu Dezyzja Wójta Gminy Czarnia
07.05.2015 14:44:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dezyzja Wójta Gminy Czarnia
07.05.2015 14:42:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 06.05.2015
07.05.2015 14:42:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 06.05.2015
06.05.2015 08:09:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja dla wyborców
06.05.2015 08:08:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o spisach wyborców do artykułu Informacja dla wyborców
06.05.2015 08:07:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla wyborców
06.05.2015 07:21:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.04.2015 08:47:31 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
30.04.2015 07:36:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2015 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.04.2015 07:31:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do brakowania formularzy do dowodów osobistych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
28.04.2015 12:52:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu OBWIESZENIE Department Środowiska
28.04.2015 12:51:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZENIE Department Środowiska
23.04.2015 14:24:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego
23.04.2015 14:24:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego
20.04.2015 09:34:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
20.04.2015 09:32:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
20.04.2015 08:00:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do artykułu Powołanie składów obwodowych komisji wyborczycch
20.04.2015 07:59:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Powołanie składów obwodowych komisji wyborczycch
20.04.2015 07:59:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Powołanie składów obwodowych komisji wyborczycch
20.04.2015 07:55:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
15.04.2015 11:31:02 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:30:39 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:30:04 Stanisław Ścibek Usunięty załącznik Projekt budowlany z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:49 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:41 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:39 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:30 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:17 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:29:06 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:28:51 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
15.04.2015 11:28:41 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej RUTKOWO-GRANICA..
menu