menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Redaktor Zmiana
17.10.2019 14:13:02 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Cykl lekcji Bibliotecznych
11.10.2019 14:31:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie
11.10.2019 12:23:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan DYŻURÓW
11.10.2019 07:33:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA DLA OKW
10.10.2019 07:28:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
09.10.2019 12:37:29 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł 75 Rocznica Pacyfikacji wsi Bandysie
08.10.2019 12:27:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:27:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:27:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załączniki 1-3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:26:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:25:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:24:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 14:48:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 14:46:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 13:44:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
07.10.2019 13:42:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
04.10.2019 10:37:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach
04.10.2019 10:36:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach z 18 września 2019
04.10.2019 10:35:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach
04.10.2019 08:34:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
04.10.2019 08:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
04.10.2019 08:23:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
04.10.2019 08:19:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
03.10.2019 10:46:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 3 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:46:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 2 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 1 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:44:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
01.10.2019 14:58:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
30.09.2019 10:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
27.09.2019 06:14:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
26.09.2019 10:33:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.nr 5 po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 09:18:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 09:17:19 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ po zmianie z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 08:57:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 08:55:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zmianie SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
25.09.2019 09:40:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 2 po zmianie oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
25.09.2019 09:37:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 po zmianie zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
25.09.2019 09:36:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zmianie zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
24.09.2019 07:59:55 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:59:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:58:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:43:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
23.09.2019 09:15:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 5 wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1-3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
menu