menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Redaktor Zmiana
14.06.2013 07:52:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis tras do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.06.2013 07:51:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.06.2013 07:51:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
07.06.2013 14:20:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiany naliczania opłat do artykułu Informacja o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
07.06.2013 14:20:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zmiany systemu naliczania z artykułu Informacja o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
07.06.2013 14:17:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiany systemu naliczania do artykułu Informacja o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
07.06.2013 14:14:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
07.06.2013 09:33:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
07.06.2013 09:32:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
06.06.2013 12:27:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 12:27:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 12:00:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:58:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:54:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:52:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:50:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:48:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:46:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:43:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:41:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:39:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:39:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:38:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:37:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:19:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:13:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:13:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonawstwo do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:13:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Podwykonastwo z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:13:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonastwo do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:12:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:12:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:11:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:10:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
06.06.2013 11:10:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
05.06.2013 12:24:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
05.06.2013 12:22:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kurzyński Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:34:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kuczyński Witold - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:32:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skorupska Krystyna - Kierownik GOPS w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:30:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pyśk Stanisław - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:29:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Piórkowska Krystyna - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:27:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Danuta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:25:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brodzik Stanisław - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:22:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:16:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:15:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Samsel Jacek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:14:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pliszka Marek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:13:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:11:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kulesik Halina - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
menu