menu
menu
drukuj

2017-02-21 16:32:28

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Obwieszczenie w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie (4).pd...pdf Obwieszczenie DLI.II.6620.61.2016.AC.13 2017-02-21 16:33:10 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Jan Deptuła
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.02.2017 16:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1247

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-16 14:12:53

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1583 ) zwołuję XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. o godz. 13°°

w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy
  Czarnia w roku 2017.
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok
 1. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.02.2017 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-14 11:44:18

OGŁOSZENIE


aldesa

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.02.2017 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2347

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-14 11:24:49

„Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa"


krusa

szkoła

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa"

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (l grupa: klasy O-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie

PT KRUS MYSZYNIEC

ul. Nadrzeczna 2 07-430 Myszyniec

tel. 297722512

w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin z załaczn...pdf Regulamin 2017-02-14 11:26:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.02.2017 11:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2350

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-07 15:05:36

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


krus                        logo

  

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz
  poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i
  urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Ważne terminy:

 • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
 • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
 • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik XV_BGR_Zgloszenie.do...ocx Zgłoszenie 2017-02-07 15:06:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik XV_BGR_Arkusz_oceny....ocx Arkusz oceny 2017-02-07 15:06:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik XV_BGR_Regulamin.pdf Regulamin 2017-02-07 15:06:55 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2017 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2017 15:11
Liczba wyświetleń: 3271

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:10 Grzegorz Kamzelski
2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:07 Grzegorz Kamzelski
3 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:05 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-02-02 15:03:10

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Marsza...pdf Obwieszczenie Marszałak Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 2017-02-02 15:21:47 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.02.2017 15:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-27 12:56:07

Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wojewo...pdf Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-O.7820.2.2017.BT 2017-01-27 12:57:54 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.01.2017 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5069

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-25 09:17:08

Rekrutacja na szkolenie


                                                                       

Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń:

1) 30.01.2017r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;

2) 31.01.2017r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

3) 01.02.2017r. - Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;

4) 02.02.2017r. - Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;

5) 03.02.2017r. - Gospodarstwo Agroturystyczne "ELA", Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec.

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1.     Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej;

2.     Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres doradcakurpsierazem@interia.pl

3.     Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób;

4.     O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń;

5.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie;

6.     Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu.

 

Karty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej LGD „Kurpsie Razem” pod adresem:

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=395:rekrutacja-na-szkolenia-w-zakresie-rozwijania-dziaalnoci-gospodarczej-oraz-powierzenia-grantow&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają  Monika Rydel i Barbara Szczubełek - doradcy ds. projektów pod numerami telefonów 517-479-418, e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 25.01.2017 09:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5407

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-20 12:30:43

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Minist...pdf Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.I.6620.38.2016.SG.12 2017-01-20 12:31:50 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.01.2017 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6243

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-11 15:40:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11.01.2017


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wójta...pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11 stycznia 2017 PKD.6733.1.2017 2017-01-11 15:41:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Jan Deptuła
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.01.2017 15:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7831

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-10 14:57:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wójta...pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.22.2016/2017 2017-01-10 14:58:23 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Jan Deptuła
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.01.2017 14:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7994

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-10 14:55:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wójta...pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.21.2016/2017 2017-01-10 14:56:40 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Jan Deptuła
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.01.2017 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7993

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-01-04 15:30:20

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Minist...pdf Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.II.6620.50.2016.AC.12 2017-01-04 15:31:33 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.01.2017 15:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10041

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-12-30 12:43:45

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


Obwieszczenie w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie MINIST...pdf Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.III.6620.49.2016.PK.10 2016-12-30 12:45:20 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 30.12.2016 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11387

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-11-23 08:58:15

Spis stanu stada zwierząt gospodarskich


1

2

 

3

4

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik arimr_spis_stanu_sta...pdf spis stanu stada zwierząt gospodarskich 2016-11-23 09:01:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik spis stanu stada.pdf Spis stanu stada do wydruku 2016-11-23 11:37:18 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2016 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 19165

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-11-23 08:52:11

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE


informacja

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2016 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016 09:06
Liczba wyświetleń: 19154

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR 23.11.2016 09:05 Grzegorz Kamzelski
2 INFORMACJA ZMANA SIEDZIBY ARIMR 23.11.2016 08:53 Grzegorz Kamzelski
3 INFORMACJA 23.11.2016 08:52 Grzegorz Kamzelski
menu