menu
menu
drukuj

2016-07-19 15:06:46

ZAPROSZENIE


odpust

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 19.07.2016 15:06
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2016 15:07
Liczba wyświetleń: 672

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAPROSZENIE 19.07.2016 15:06 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-07-08 11:46:46

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego

oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

 

OGŁASZA

XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych

dla tegorocznych maturzystów

             

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  1. maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2016 roku będą dyskwalifikowani;

 

  1. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

 

  1. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016r. kwoty 1295zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 

  1. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

 

  1. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym
    na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2016/2017 rekomenduje 7 maturzystów
do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości
5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

 

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2016r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 03 sierpnia 2016r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach
oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Kontakt: tel. 517-479-418, 887-337-614; 

e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl;

www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu.  

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.07.2016 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2016 15:12
Liczba wyświetleń: 1908

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów 08.07.2016 11:46 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-06-02 08:38:21

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych


ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

 

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), którego kolejna edycja rusza od 1 czerwca 2016 r.

Najwygodniejszą i najprostszą formą pozwalającą zaoszczędzić czas jest samodzielny spis przez Internet. Właściciel gospodarstwa rolnego, w dogodnym dla siebie czasie, może wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej GUS  https://rolnictwo.stat.gov.pl Przyjazne formularze są dostępne po wprowadzeniu specjalnego loginu umieszczonego na indywidualnie adresowanych  listach zapowiednich. Jest to metoda w pełni bezpieczna, ponieważ możliwość identyfikacji konkretnego gospodarstwa ma tylko Główny Urząd Statystyczny. Samodzielnie będzie można się spisać tylko w dniach od 1 do 9 czerwca! Jeżeli w tym czasie rolnik nie wypełni formularza na stronie internetowej, do końca lipca może spodziewać się telefonu z urzędu statystycznego lub wizyty ankietera.

W województwie mazowieckim ponad 23 tysiące rolników otrzymało listowną informację o obowiązkowym udziale w badaniu oraz o jego szczegółach. W samej tylko Warszawie ponad 800 właścicieli gospodarstw rolnych uczestniczy w badaniu, co stanowi niewielki udział wszystkich właścicieli zamieszkałych w stolicy.

Tylko udział w badaniach zapewni wiarygodną i rzetelną wiedzę o nas samych.

 

 

Warto zapamiętać:

Termin badania: 01.06. – 29.07.2016 r.

Termin spisu internetowego: 01-09.06.2016 r.

Adres strony internetowej do samospisu:  https://rolnictwo.stat.gov.pl

Infolinia telefoniczna badania: 22 279 99 99

Osoba do kontaktu: Anna Lenartowicz, tel: 22 464 20 85, a.lenartowicz@stat.gov.pl

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.06.2016 08:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2016 08:58
Liczba wyświetleń: 6597

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:54 Grzegorz Kamzelski
2 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:53 Grzegorz Kamzelski
3 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:38 Grzegorz Kamzelski
menu