menu
menu
drukuj

2019-10-11 15:31:31

Zaproszenie


OZE

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.10.2019 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1369

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-11 13:23:16

Plan DYŻURÓW


Plan

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.10.2019 12:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1407

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-11 08:33:26

INFORMACJA DLA OKW


1

2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 11.10.2019 07:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-10 08:28:43

Ogłoszenie


ogłosz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.10.2019 07:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1855

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-04 11:36:10

Obwieszczenie OKW w Siedlcach z 18 września 2019


OKW 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.10.2019 10:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3869

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-04 11:35:16

Obwieszczenie OKW w Siedlcach


KBW 1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.10.2019 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2019 10:37
Liczba wyświetleń: 3872

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie OKW w Siedlcach 04.10.2019 10:35 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-10-04 09:34:46

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy


kom1

kom2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.10.2019 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3914

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-09-27 07:14:08

VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję VII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2019 r.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarnia za rok szkolny 2018/2019,
 7. Podjęcie uchwał:

        -  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata2019 – 2033,

          -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

          -   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czarnia,

          -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Czarnia oraz  warunków i zasad korzystania z przystanków,

          -   w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.09.2019 06:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6470

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-09-24 08:43:43

Informacja


wybory

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.09.2019 07:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7528

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-09-17 10:33:18

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.09.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9786

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-07 12:31:39

SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KURPSIE RAZEM sierpień 2019


lgd

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.08.2019 11:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23816

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-05 09:14:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.08.2019 08:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 24529

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-28 11:33:31

Informacja Wójta Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2019 10:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36579

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-05 13:56:37

Informacja Rady Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.06.2019 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43721

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:47

SENIOR+


senior

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44326

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44310

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45584

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 13:06:56

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2018 r.
 6. Raport o stanie Gminy Czarnia za 2018 r.

-  debata nad raportem,

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2018 r. i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia,

  -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia

-   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  -   w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  -  w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie  radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Stefańska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:07
Liczba wyświetleń: 45619

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia 29.05.2019 12:06 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-28 08:55:23

Zaproszenie na szkolenia


ko

5

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.05.2019 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 08:09
Liczba wyświetleń: 45958

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:56 Grzegorz Kamzelski
2 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:55 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-20 12:22:10

Informacja Naleśnictwa Myszyniec


na1

nad2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.05.2019 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 48145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 15:47:49

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 54313

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 11:15:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 54381

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-03 10:33:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.04.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 61660

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-28 14:59:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 28.03.2019 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 64327

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:54:39

Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej PPHU ALDO, Surowe 116. 

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,

  -   w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnia w 2019 r.

 -   w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia,

-  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 66488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:49:22

Informacja OPP


Miło nam poinformować, że Gmina Czarnia przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”. Na naszej stronie znajduje się link do programu oraz baner, który umożliwi Państwu łatwe rozliczenie PIT i jednocześnie wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 66498

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-08 12:54:28

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 08.03.2019 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 69852

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-02-07 09:58:19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce


komunikat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2019 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 77712

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-11-05 09:55:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.11.2018 08:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 93917

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-18 14:52:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 18.10.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 98658

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-24 12:01:34

Zawiadomienie Wody Polskie


wody

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.09.2018 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 104504

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-28 11:48:37

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018


SM

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2018 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 128041

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:16:02

Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie


we1

w3

w3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 137745

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 153174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu