menu
menu
drukuj

2016-06-21 16:11:37

XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy


 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2016r. poz. 446 )  zwołuję XIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu  28  czerwca 2016r. o godz. 11ᴼᴼ w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XII i XIII Zwyczajnej Sesji Rady 
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
  6. Pojęcie uchwał:

           -    w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2015rok.

      -    w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016 –  2020.

       -    w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na  2016 rok.

       -     w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia

       -     w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16  Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r.

             w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

              odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

              tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

              gospodarowanie odpadami komunalnymi.

       -     w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

             odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu  składania deklaracji za pomocą

             środków komunikacji elektronicznej.

       -     w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r.

             w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

       -     w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność

             Gminy Czarnia służebnością przesyłu.

        -    w sprawie  przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy

             Czarnia.

        -   w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa

             Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.

 

  1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XII i XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski , zapytania i informacje.
  4. Zakończenie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.06.2016 16:11
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 12:42
Liczba wyświetleń: 842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy 21.06.2016 16:11 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-06-21 14:24:11

Zaproszenie na spotkanie


Czarnia

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.06.2016 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 14:28
Liczba wyświetleń: 855

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na spotkanie 21.06.2016 14:27 Grzegorz Kamzelski
2 Zaproszenie na spotkanie 21.06.2016 14:24 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-06-02 08:38:21

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych


ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

 

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), którego kolejna edycja rusza od 1 czerwca 2016 r.

Najwygodniejszą i najprostszą formą pozwalającą zaoszczędzić czas jest samodzielny spis przez Internet. Właściciel gospodarstwa rolnego, w dogodnym dla siebie czasie, może wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej GUS  https://rolnictwo.stat.gov.pl Przyjazne formularze są dostępne po wprowadzeniu specjalnego loginu umieszczonego na indywidualnie adresowanych  listach zapowiednich. Jest to metoda w pełni bezpieczna, ponieważ możliwość identyfikacji konkretnego gospodarstwa ma tylko Główny Urząd Statystyczny. Samodzielnie będzie można się spisać tylko w dniach od 1 do 9 czerwca! Jeżeli w tym czasie rolnik nie wypełni formularza na stronie internetowej, do końca lipca może spodziewać się telefonu z urzędu statystycznego lub wizyty ankietera.

W województwie mazowieckim ponad 23 tysiące rolników otrzymało listowną informację o obowiązkowym udziale w badaniu oraz o jego szczegółach. W samej tylko Warszawie ponad 800 właścicieli gospodarstw rolnych uczestniczy w badaniu, co stanowi niewielki udział wszystkich właścicieli zamieszkałych w stolicy.

Tylko udział w badaniach zapewni wiarygodną i rzetelną wiedzę o nas samych.

 

 

Warto zapamiętać:

Termin badania: 01.06. – 29.07.2016 r.

Termin spisu internetowego: 01-09.06.2016 r.

Adres strony internetowej do samospisu:  https://rolnictwo.stat.gov.pl

Infolinia telefoniczna badania: 22 279 99 99

Osoba do kontaktu: Anna Lenartowicz, tel: 22 464 20 85, a.lenartowicz@stat.gov.pl

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 02.06.2016 08:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2016 08:58
Liczba wyświetleń: 3643

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:54 Grzegorz Kamzelski
2 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:53 Grzegorz Kamzelski
3 Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 02.06.2016 08:38 Grzegorz Kamzelski
menu