menu
menu
drukuj

2016-08-08 12:08:18

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


logo

 

                                                                       

Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem rozpoczyna rekrutację na szkolenia

z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Terminy i miejsca spotkań:

1) 22.08.2016r. - "Karczma Marysieńka", ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;

2) 23.08.2016r. - Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło;

3) 24.08.2016r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki.

4) 25.08.2016r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele

5) 31.08.2016r. – Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis

 

Szczegółowy harmonogram spotkań

Czas realizacji

Tematyka zajęć

9:00 – 9:30

·         Rejestracja uczestników/uczestniczek

·         Podpisanie listy obecności

 

9:30-11:00

·         Prezentacja wniosku wraz z biznesplanem

·         Omówienie wniosku o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej

11:00-11:20

·         Przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto)

11:20-13:00

·         Omówienie wniosku o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz formularza biznesplanu – ciąg dalszy

13:00-13:20

·         Przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto)

13:20 – 15:00

·         Omówienie warunków umowy o przyznanie pomocy

·         Omówienie wniosku o płatność


Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają  Monika Rydel i Barbara Szczubełek - doradcy ds. projektów pod numerami telefonów 517-479-418, 887-337-614, e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.08.2016 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2016 12:09
Liczba wyświetleń: 2987

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 08.08.2016 12:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-07-08 11:46:46

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego

oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

 

OGŁASZA

XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych

dla tegorocznych maturzystów

             

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  1. maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2016 roku będą dyskwalifikowani;

 

  1. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

 

  1. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016r. kwoty 1295zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 

  1. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

 

  1. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym
    na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2016/2017 rekomenduje 7 maturzystów
do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości
5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

 

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2016r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 03 sierpnia 2016r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach
oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Kontakt: tel. 517-479-418, 887-337-614; 

e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl;

www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu.  

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.07.2016 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2016 15:12
Liczba wyświetleń: 7012

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów 08.07.2016 11:46 Grzegorz Kamzelski
menu