menu
menu
drukuj

2016-09-01 11:38:42

Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim


logo

 

 

Ogłoszenie Nr: 1/2016

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 2 800 000,00 PLN)

   

Termin składania wniosków: od dnia 15 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godz. 16.00.

   

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.  Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

   

Forma  wsparcia: Wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00PLN.

   

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

   

Warunki udzielenia wsparcia:

Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.

Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.

Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.

Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

   

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=119

   

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 887-337-614. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

Link z ogłoszeniem na  stronie internetowej, gdzie są wszystkie załączniki.

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=383:ogoszenie-o-naborze-wnioskow-na-podejmowanie-dziaalnoci-gospodarczej&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.09.2016 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2016 11:44
Liczba wyświetleń: 7911

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:39 Grzegorz Kamzelski
2 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:39 Grzegorz Kamzelski
3 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:38 Grzegorz Kamzelski
menu