powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2021-05-12 10:27:25

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-05-12 10:21:24

Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-05-10 10:22:34

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę więcej...

2021-05-07 10:35:57

PESEL DLA CUDZOZIEMCA


Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal mogą wymagać jego podania. Więcej informacji w artykule. więcej...

2021-05-05 16:02:57

OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA


W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Mazowszu nielegalnych składowisk odpadów, prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Czarnia lub bezpośrednio na Komisariat Policji w Myszyńcu miejsc, w których w nielegalny sposób mogą być przechowywane lub składowane odpady, w tym substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska. Apelujemy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odnoście składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby, w sytuacji podejrzenia o prowadzonej nielegalnej działalności. Odpowiednia postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi. Zalecamy daleko idącą ostrożność w wynajmowaniu lokali gospodarczych, posesji firmom lub osobom, bez szczegółowej weryfikacji. Za utylizację porzuconych odpadów odpowiada właściciel nieruchomości, na której się znajdują, co generuje bardzo wysokie koszty. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 17, mailowo: sekretariat@czarnia.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gmin Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia lub bezpośrednio na Policję. więcej...

2021-05-05 15:46:13

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Składanie dokumentów do 21 maja 2021r. więcej...

2021-05-04 15:35:43

Czwarte ogłoszenie o konkursie na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Czarnia więcej...

2021-04-20 12:54:18

Konsultacje społeczne 2510W


Konsultacje społeczne w sprawie drogi 2510W Czarnia - Surowe (Odcinek dr. wojewódzka 614 Myszyniec-Chorzele - Czarnia) więcej...

2021-04-12 13:14:36

Konsultacje społeczne 2586W - Lesiny Wielkie - Rutkowo


Konsultacje społeczne droga powiatowa nr 2586W - Lesiny Wielkie - Rutkowo więcej...

2021-04-12 08:23:14

Konkurs - Koło Gospodyń Wiejskich


Konkurs - Koło Gospodyń Wiejskich więcej...

2021-04-12 08:15:55

Nabór do Uczelni i Szkół Wojskowych


Nabór do Uczelni i Szkół Wojskowych więcej...

2021-03-22 09:46:33

Konsultacje społeczne


więcej...

2021-02-19 14:45:37

INFORMACJA


więcej...

2021-02-10 14:58:39

Aplikacja mobilna


więcej...

2020-03-13 15:31:28

KORONAWIRUS


więcej...